Cijene dentalnih usluga

 

 

 

 

Prvi pregled i konzultacije 100,00 kn
Pregled i očitanje slike sa stručnim mišljenjem 300,00 kn
   

KONZERVATIVA

 
Jednoplošni  300,00 kn
Dvoplošni  350,00 kn
Troplošne rekonstrukcije krune 400,00 kn
Potpuna rekonstrukcija krune 450,00 kn
Kompozitna rekonstrukcija krune s intrakanalnim kolčićem  650,00 kn
Anestezija lokalna 100,00 kn
Anestezija provodna 200,00 kn
Ispun mliječnog zuba 200,00 kn
Kompozitni inlay 500,00 kn
Kompozitni onlay 700,00 kn
Kompozitni overlay 700,00 kn
Indirektno prekrivanje pulpe 50,00 kn
Direktno prekrivanje pulpe 80,00 kn
   

PREVENTIVA

 
Čišćenje zubnog kamenca bimaksilarno 400,00 kn
Pjeskarenje 400,00 kn
Fluoridacija 100,00 kn
Pečačenje fisura 200,00 kn
   
Udlaga 450,00 kn

IZBJELJIVANJE

 
Po zubu (intrakoronarno) 400,00 kn
Po čeljusti 1250,00 kn
Beyond lampom (obje čeljusti) 2500,00 kn
   
ZUBNI NAKIT 260,00 ln
   

LIJEČENJE

 
Vitalna extripacija po zubu 120,00 kn
Punjenje po korijenskom kanalu 150,00 kn
Revizija punjenja po kanalu 310,00 kn
Promijenja lijeka + čškk 80,00 kn
Trepanacija zuba 150,00 kn
Trepanacija + mortalna amputacija 200,00 kn
   

PROTETIKA

 
Metal-keramička krunica 1200,00 kn
Metal-keramički član 1200,00 kn
Jahač na metal-keramičkoj krunici 1200,00 kn
Metal keramička krunica na implantatu 2000,00 kn
Keramička krunica na cirkon-oksidnoj podlozi (bezmetalna) 2000,00 kn
Keramičke ljuskice 2000,00 kn
Kompozitne ljuskice / Free hand bonding 600,00 kn
Lijevana nadogradnja (CoCr legura) 420,00 kn
Lijevana nadogradnja/plemenita kovina + masa kovine 420,00 kn
Estetska nadogradnja - fiberglass 520,00 kn
Privremena krunica akrilatna po zubu 200,00 kn
   

MOBILNA PROTETIKA

 
Totalna proteza po čeljusti 3500,00 kn
Parcijalna wironit proteza 4500,00 kn
Anker (veza u protezi) 1200,00 kn
Podlaganje proteze 500,00 kn
Reparatura proteze 500,00 kn
"Žabica" akrilatna 450,00 kn
Udlaga 500,00 kn
   

PARODONTOLOGIJA

 
Ručna duboka kiretaža (po kvadrantu) 400,00 kn
Gingivektomija 1200,00 kn
Gingivoplastika 1200,00 kn
Šiniranje rib-bondom (po zubu) 200,00 kn
Kauterizacija 350,00 kn
   

KIRURGIJA

 
Vađenje zuba bez komplikacija 400,00 kn
Komplicirano vađenje zuba / kirurško otvaranje 700,00 kn
Vađenje umnjaka 800,00 kn
Alveotomija 1500,00 kn
Alveotomija sa augmentacijom kosti (kost se posebno naplaćuje) 1500,00 kn
Apikotomija 1500,00 kn
   

IMPLANTOLOGIJA

 
 Ugradnja implatanta sa nadogradnjom na implantatu 7000,00 kn
   
   

ORTODONCIJA

 
Mišljenje i pregled jednom mjesečno u našoj ordinaciji uključeno u terapiju

 

Raspitajte se o načinima plaćanja:

 

Read 8153 times
Na vrh